Rury podsadzkowe – bezawaryjna praca rurociągu

Rurociągi podsadzkowe są stosowane w górniczych instalacjach podsadzki płynnej.

Budowa

Tego typu górnicze rurociągi są wykonane z wykorzystaniem rur stalowych, które są połączone kołnierzami. Rury stalowe za pomocą konsoli wsporczych zostają rozmieszczone wzdłuż pionowej długości i przymocowane do dźwigarów, które są na stałym wyposażeniu jako uzbrojenie szybów.

Sprzęgła

Kiedy pojawia się okresowa konieczność wymiany niektórych – zużytych elementów rurociągu lub też, gdy niezbędne są termiczne wydłużenia, stosuje się sprzęgła elastyczne lub też rurociąg zostaje wyposażony w kompensatory osiowe. Taka armatura stalowa pozwala na efektywne i regularne korzystanie z rurociągu. Sprzęgła są wyposażone w specjalny stabilizator – osiowo promieniowy, który ma gniazdo z elastyczną wkładką. Ta jest mocowana do wewnętrznych kołnierzy i do rur podsadzkowych.

Zastosowanie

Takie rurociągi są zaprojektowane z myślą na przykład o podziemnych wyrobiskach górniczych. Oferowane są z dwoma rodzajami wykładziny wewnętrznej. W pierwszym przypadku stosuje się specjalny gatunek polichlorku winylu. Ten rodzaj wykładziny jest wskazany tam, gdzie występują mniej ścieralne substancje – na przykład pył. Z kolei poliuretan stosuje się w przypadku materiałów, które cechują się wyższym współczynnikiem ścieralności. Mogą to być żwiry lub na przykład piaski.

Zalety

Ponieważ stosowane są tutaj dwie warstwy, to wartość wytrzymałości ciśnieniowej rury nie ulega obniżeniu w miarę upływu czasu, wraz z wycieraniem się poliuretanu. Z kolei na zakończeniu rury warstwa poliuretanu jest wywinięta. W ten sposób na połączeniu z kolejną rurą, tworzymy jeszcze jedno – dodatkowe uszczelnienie. Zapobiega ono wpływowi materiału posadzkowego na miejsce połączenia. Zróżnicowanie średnic i jeśli chodzi o maksymalne ciśnienie – pozwala wygodnie dostosować rury do potrzeb montażu.

Jesteś zdecydowany?

Jeśli chcesz dołączyć do grona naszych zadowolonych klientów skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami